Μηχανογραφημένη Λογιστική

Μηχανογραφημένη Λογιστική

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1η Έννοια-σκοποί λογιστικής. Οικονομικοί Οργανισμοί-κατ. Επιτηδ/νων.
2η Περιουσία-Ενεργητικό –Παθητικό-Απογραφή-Έννοια ισολογισμού ιδιότητες ισολογισμών-είδη ισολογισμών.
3η Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων-λογιστικά γεγονότα –οικονομικά αποτελέσματα-λογαριασμοί(εσόδων –εξόδων),Ανάλυση λογαριασμών.
4η Λογιστικά βιβλία και στοιχεία-Ισοζύγια- Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης βιβλίων-Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων.
5η ΕΓΛΣ Κωδικοποίηση και λειτουργία –ΦΠΑ- Λειτουργία λογαριασμών ΕΛΓΣ.
6η Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων-Λογαριασμοί Τάξεως.
7η Άσκηση με απλογραφικά βιβλία (Μηχανογραφική ενημέρωση).
8η Άσκηση με διπλογραφικά βιβλία (Μηχανογραφική ενημέρωση).
9η Σύνταξη ισοζυγίων-εγγραφές προσαρμογής-οριστικό μονοζύγιο.
10η Ισολογισμός –αποτέλεσμα χρήσης-Γενική εκταμίευση-Πίνακας διάθεσης-Αριθμοδείκτες.
   

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του ΚΕΚ Μεσσηνίας για να μαθαίνεται άμεσα νέα ανακοινώσεις μας.

Κ.Ε.Κ. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων.

Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση των ανέργων καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ.Ε.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Διεύθυνση: Νέδοντος 137, Καλαμάτα 24100, Μεσσηνία

Τηλέφωνο: 27210 95860