Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ και Σ.Υ.Υ χορήγησε Οριστική Πιστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν 105127/8.1.2001 Υ.Α. στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία:

Κ.Ε.Κ. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κωδ. Πιστοποίησης: 1247

Με τα παρακάτω στοιχεία:

Εμβέλεια: Περιφερειακής Εμβέλειας

Κατηγορία: Θεματικό

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του ΚΕΚ Μεσσηνίας για να μαθαίνεται άμεσα νέα ανακοινώσεις μας.

Κ.Ε.Κ. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων.

Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση των ανέργων καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ.Ε.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Διεύθυνση: Νέδοντος 137, Καλαμάτα 24100, Μεσσηνία

Τηλέφωνο: 27210 95860